Інженерія програмного забезпечення та системний аналіз

  • Методи і засоби інтелектуальної обробки інформації
  • Розпізнавання, прийняття рішень, прогнозування
  • Нейромережеві технології і методи машинного навчання
  • Семантичні моделі. Обробка текстів природною мовою
  • Теоретичні та прикладні питання програмної інженерії
  • Моделі та методи управління якістю програмного забезпечення