Цифрове керування технічними і соціальними системами

  • Системи адаптивного та оптимального керування
  • Параметрична і системна ідентифікація
  • Взаємопов’язані системи і системи з розподіленими параметрами
  • Системи з поновлюваними джерелами енергії
  • Машинне навчання та штучний інтелект у загальних технічних задачах та електромеханіці
  • Керування виробничими та енергетичними установками
  • Системи керування робототехничними системами і комплексами, електромобілями
  • Діагностика та оцінка стану складних систем
  • Моделювання фізичних об’єктів і процесів
  • Мехатронні системи керування