Cписок спеціальностей

113 – Прикладна математика
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп'ютерні науки
123 – Комп'ютерна інженерія
124 – Системний аналіз
125 – Кібербезпека
126 – Інформаційні системи та технології
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології