Image

Засновник і видавець: Одеський національний політехнічний університет, Україна

УДК 004.9

ISSN 2663-0176 (Print), ISSN 2663-7731 (Online)

DOI: https://doi.org/10.15276/hait

Кожен випуск журналу затверджується до друку Рішеннями Вченої ради Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) і Вченої ради інституту комп'ютерних систем ОНПУ

Видавництво «Наука і техніка» – адреса видавництва: пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна

Мова публікацій: англійська

Адреса редакційної колегії: Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

Тел.: +38 (048) 705-83-56, +38 (097) 1347386