Історія журналу

«Прикладні аспекти інформаційних технологій» –  журнал, що рецензується науковий журнал, почав видаватися в 2018 році.

Місія журналу: служіння світовій академічній спільноті шляхом поширення нових ідей і результатів досліджень в області передових інформаційних технологій (ІТ) і їх прикладного застосування в різних областях науки

Девіз журналу: розвиваючись самі, ми націлені на розвиток наукового і академічного потенціалу наших авторів

Головна мета редакційної політики: створення постійно діючої площадки для просування передових наукових ІТ концепцій і практик в світову академічну і бізнес спільноти.

Метою журналу є просування передових наукових ІТ концепцій і практик в світове академічне і бізнес спільноти шляхом публікації науково-практичних статей з новими науковими результатами в області обчислювальної техніки та інформаційних технологій, програмної інженерії, інформаційних комп'ютерних систем в рамках тематики журналу.

Направляючи статтю в журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій», автори тим самим беруть на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної та службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, зберігання і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Авторам, які мають наукові ступені і є фахівцями з тематики журналу, редакція може запропонувати добровільно виступити в якості рецензентів статей інших авторів з тієї ж тематики в терміни, встановлені редакцією журналу.

Статті, що надсилаються до журналу, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, необґрунтовані висновки і повторю-вати висновки вже опублікованих досліджень.

Журнал дозволяє читачам читати, завантажувати і копіювати повні тексти своїх статей, здійснювати по ним пошук, поширювати і посилатися на них.

Публічність і метод доступу: відкритий доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

Наказами Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 та № +1301 від 15.10.2019 журнал «Прикладні аспекти інформаційних технологій» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з технічних спеціальностей (Детальніше список спеціальностей...)