Контакти і реквізити

«Прикладні аспекти інформаційних технологій» (ПАІТ)

Юридична та почтова адреса редакцiї

Головний редактор

Світлана Григорівна Антощук, доктор технічних наук, професор
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

E-mail: asg@op.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9346-145X
Scopus Author ID: 8393582500

 

Заступники головного редактора

Ігор Зенонович Щур,  доктор технічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери. Львів, 1279013
E-mail: ihor.z.shchur@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7346-1463

Scopus Author ID: 36348908300

Віталій Іванович Межуєв, д-р техніч. наук, професор
Інститут промислового менеджменту. 

Університет прикладних наук FH JOANNEUM
Капфенберг, Австрія

E-mail: vitaliy.mezhuyev@fh-joanneum.at
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9335-6131

Scopus Author ID: 24468383200

 

Відповідальний редактор 

Ольга Борисівна Бабійчук, старший викладач каф. Інформаційних систем
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail:
obbabiychuk@ukr.net  babiychuk@op.edu.ua
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-0623-265Х
Тел.
+38(097)1347386, +38(048) 705-83-56

 

Юридична адреса: пр. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, корпус 5, к.5а. Одеса, 65044, Україна

Поштова адреса: пр. Шевченка, 1. Одеський національний політехнічний університет, корпус 5, к.5,а. Одеса, 65044, Україна

 

Представники технічної підтримки

Микола Іванович Білоненко

Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій 
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail:
bilonenko@op.edu.ua
Тел.:
+38(048)7058574

Юлія Борисівна Пучкова

Відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій 
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна
E-mail:
julypjuxa@gmail.com
Тел.:
+38(068)2567847

 

Редакція журналу «Прикладні аспекти інформаційних технологій» (ПАИТ)
пр. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, корпус 5, к.5,а. Одеса, 65044, Україна

Рукописи статей в електронному вигляді приймаються за адресою

E-mail: obbabiychuk@ukr.net

Сайт журналу

«Прикладні аспекти інформаційних технологій»

Сайт: http://aait.ccs.od.ua 

ISSN 2617-4316 (Print)
ISSN 2663-7723
(Online)

DOI: https://doi.org/10.15276/aait

УДК 004.9