Контакти

 

Відповідальний редактор 

Ольга Борисівна Бабійчук, старший викладач каф. Інформаційних систем
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

E-mail: obbabiychuk@ukr.net
Тел.
 +38(097)1347386, +38(048) 705-83-56

Представники технічної підтримки

Микола Іванович Білоненко, відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

E-mail: bilonenko@op.edu.ua
Тел.
+38(048)7058574

Юлія Борисівна Пучкова, відділ технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій
Одеський національний політехнічний університет
пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна

E-mail: julypjuxa@gmail.com
Тел.
+38(068)2567847