Редакційна радаГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Антощук
Світлана Григорівна


Доктор технічних наук, професор,
Національний університет «Одеська політехніка», Україна
Scopus ID:8393582500 Web of Science:
Research ID: Antoshchuk
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=6_30H00AAAAJ&hl=uk
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9346-145X
DBLP: https://dblp.org/search?q=Antoshchuk
(Детальніше...)

Заступники головного редактора

Щур
Ігор Зенонович

Доктор технічних наук, професор,
Національний університет
«Львівська політехніка»,
Україна
(Детальніше...)

Vitaliy I. Mezhuyev
Professor, FH JOANNEUM
University of Applied Sciences
Institute of Industrial Management
Kapfenberg,Austria
(Read more...)

Комлева
Наталія Олегівна

Кандидат технічних наук, доцент
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна
(Детальніше...)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Інформаційні системи та технології

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Бабілунга Оксана Юріївна
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту
імені. академіка В. Лазаряна
Дніпро, Україна 

Гордєєва Інна Олександрівна
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Дмитришин Дмитро Володимирович
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса, Україна

Мазурок Тетяна Леонідівна
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Ніколенко Анатолій Олександрович
(Детальніше...)

Doctor of Science (Eng), Professor, Batumi Shota Rustaveli State University. Batumi, Georgia

Ibraim Sh. Didmanidze
(Read more...)

PhD (Eng) in Cryptography and advanced protection systems, International Labor Organization. Geneve, Switzerland

Viktor Polic
(Read more...)

Doctor in Public Administration (DPA), IT project management office, International Labor Organization. Geneve, Switzerland

Anna Khristich
(Read more...)

PhD (Eng), professor, University of Ruse. Bulgaria

Angel Smrikarov
(Read more...)


Цифрове керування технічними і соціальними системами

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна 

Бур’ян Сергій Олександрович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Україна

Волянський Роман Сергійович
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, Україна

Грабко Володимир Віталійович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент, ООО НПО «Вертикаль», науковий консультант, Харьків, Україна

Лімонов Леонід Григорович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Назарова Олена Сергіївна
(Детальніше...)

старший викладач, Національного університету «Одеська політехніка», Україна

Плiс Валерій Павлович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент, Дніпровського державного технічного університету, Україна

Сохіна Юлія Віталіївна
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Сперанський Віктор Олександрович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна 

Шамардіна Віра Миколаївна
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна

Юрченко Олег Миколайович
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор,
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

Яримбаш Дмитро Сергійович
(Детальніше...)

Doctor of Science (Eng), Professor, Technical Center of Uzbekenergo JSC. Uzbekistan, Tashkent

Oybek Kh. Ishnazarov
(Read more...)

PhD (Eng), Professor,Tafila Technical University, Tafila, Jordan

Kamal Khandakji
(Read more...)

PhD (Eng), Associate Professor, “NJSC” Karaganda Industrial University, Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Temirtau city

Galina A. Sivyakova
(Read more...)


Інженерія програмного забезпечення та системний аналіз

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Волкова Наталія Павлівна
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Востров Георгій Миколайович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Дрозд Мирослав Олександрович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Зіноватна Світлана Леонідівна
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Крісілов Віктор Анатолійович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Мазурок Ігор Євгенійович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Писаренко Катерина Олександрівна
(Детальніше...)


Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Тройніна Анастасія Сергіївна
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор, 
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Усов Анатолій Васильович
(Детальніше...)

Szczecin, Poland

Aleksandr P. Cariow
(Read more...)


Комп’ютерні системи та кібербезпека

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Гончарова Ольга Євгенівна
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент психологічних наук,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Колот Світлана Олександрівна
(Детальніше...)


Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Кузнєцов Микола Олександрович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Шапорін Руслан Олегович
(Детальніше...)

Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Мартинюк Олександр Миколайович
(Детальніше...)

Доктор технічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Пархуць Любомир Теодорович
(Детальніше...)


Кандидат технічних наук, доцент,
Національний університет
«Одеська політехніка»,
Україна

Тішин Петро Метталинович
(Детальніше...)

Нead of International Association “Sustainable Development” Technical University of Varna, Bulgaria

Hristo Atanasov Krachunov
(Read more...)

PhD, Professor, Emeritus, USA Ambassador of International society of service innovation professionals, University of New Hampshire, Durham, Boston, United States America

Andrzej Rucinski
(Read more...)

Scientific degree, PhD (Eng), Associate professor, Lecturer, Arab American University, Palestine

Salameh, Osama Izzat Yaqoub
(Read more...)